akehedman.se
Ett brev
Men inte vilket som helst. Det här är från Gandhi till Hitler.