akehedman.se
Rabarbersaft ger batterikraft | fortum.se
För att tillgodose det ökande behovet av el och samtidigt ersätta fossila bränslen sker det stora investeringar i bland annat sol- och vindkraft. Men hur kan vi lagra energin? Source: Rabarbersaft …