akehedman.se
WOW Liksom
500 million stars in Andromeda Galaxy as seen by Hubble space telescope. Ja och man är död om man inte häpnar.