agnesealjena.com
Stāsts par tējas izjūtu
Pirms nonācu Annu Ozoliņos, biju dzirdējusi stāstus par šīs vietas maģiju, būšanu nekurienē, citu pasauli. Tas uzbūra manā prātā veselu virkni ar vīzijām, gluži kā lasot grāmatās vietu un dabas apr…