africanviolet.in.th
African Violet – Magic Night
แอฟริกันไวโอเล็ต Magic Night เป็นอีกพันธุ์ที่ออกดอกเยอะมาก Russian Standard ปลูกในกระถาง 4 นิ้ว ลักษณะดอกซ้อนสีม่วง-น้ำเงิน มีจุดสีชมพู…