africanviolet.in.th
การรดน้ำแอฟริกันไวโอเล็ต
แอฟริกันไวโอเล็ตเป็นพืชที่มีใบและดอกสวยงามไม่ควรรดน้ำด้วยการรดแบบทั้งต้น หรือรดให้น้ำโดนใบและดอก เพราะจะทำให้ดอกและใบช้ำและเกิดอาการเน่าขึ้นได้ บางครั้งน้ำจะทำให้ใบเป็นคราบน้ำไม่สวย ฉะนั้นการรดน้ำแ…