adventisti.us
Vatikan i Novi svetski ekonomski poredak
Vatikan predla┼że osnivanje institucija sa “globalnim javnim autoritetom”, sa kontrolom nad finansijskim institucijama, jer su one postale „staromodne i neefikasne“ u reagovanju na krize…