adventisti.us
Ted Vilson: Poziv na probuđenje
Predsednik Hrišćanske adventističke crkve (Crkve adventista sedmog dana) Ted N. C. Vilson (Ted N.C. Wilson) objavio je svoju prvu knjigu, kompilaciju najnovijih propovedi na teme povezane s njegovi…