adventisti.us
Srećan Vam smak sveta 2012.
Možda bih ovaj članak mogao i drugačije da naslovim:„Da li ste spremni za smak sveta ove godine?“ Ili možda „Katastrofalan kraj čovečanstva 2012“. Kako god ga naslovio, činjenica je da se mnogi lju…