adventisti.us
Smrt – nagrada ili kazna?
„Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš.“ 1. Mojsijeva 2:17. U potrazi za određenom temom i pomoćnim materijalima, naišao sam na zvaničnu prezen…