adventisti.us
Slušati glas sa Neba
“Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu.” Jovan 10:27 Molitva je dijalog između onoga koji vjeruje i Boga – dijalog ljubavi. To je dvosmjerna komunikacija koja podrazumjeva i…