adventisti.us
Najvažnije pitanje na svetu
Da li ste nekada razmišljali koje je najvažnije pitanje na svetu? Možda odgovor na ovo zavisi koga pitate. Ili možda, od koga dolazi pitanje? Možda bi se vaše pitanje odnosilo na prošlost, nekome o…