adventisti.us
Nada položena u Hrista sigurna je investicija
Isus je dokazao da je Njegova Riječ Istina; da je On sam Istina. To je razlog zbog kojeg vjerujemo, to je razlog zbog kojeg mi polažemo svoju nadu u Njega. Život bez nade nema smisla. Živeći na zem…