adventisti.us
Misija u Božijim rukama
Često razgovaramo o misijskom djelu kao o radu zasnovanom na Božijem obećanju. Na više mjesta u Svetom pismu Bog obećava da će se njegova riječ širiti, odnosno da crkva ima svoj apostolat, svoje po…