adventisti.us
Kako živeti večno?
Već vam je poznato iz nekoliko mojih članaka da redovno čitam magazine Newsweek i Time, kao i Nacionalnu Geografiju. Verujem i da većina od vas koji čitate ove članke, imate priliku da pratite član…