adventisti.us
K svojima dođe i svoji ga ne primiše
Sigurno ste barem jednom u životu bili u situaciji u kojoj vas je neko otvoreno ponižavao, prezirao, i učinio da, ma šta god rekli ili učinili, izgledate glupo. Najčešće su takve situacije bile kre…