adventisti.us
Jer gdje je vaše blago, ondje će biti i srce vaše
Jedna od zabrinjavajućih karakteristika vremena u kojem živimo je duboka kriza rasuđivanja. Kao da više nismo sposobni da jasno uočimo koje su istinske vrijednosti života i šta je u našem životu za…