adventisti.us
Hrišćani Sirije u nemilosti pobunjenika
Ambasador ljudskih prava Svetske evanđeoske alijanse (WEA), dr. Tomas Širmaher, pozvao je medije, vlade i crkve da se ozbiljno zainteresuju za sudbinu hrišćana koji su proterani iz svojih domova u …