adventisti.us
Evropski parlament sprema rezoluciju o zabrani krsta
Evropski poslanik za poljski Savez demokratske levice Joana Senišin počela je izradu rezolucije o zabrani krsta i raspeća u javnim institucijama u Evropskoj uniji, koju zajedno sa istomišljenicima …