adventisti.us
Dobrodošli ste ka prijestolu blagodati | Hrišćanska Adventistička Crkva Čikago
"Da pristupimo dakle slobodno k prijestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć." Jevrejima 4:16 Pristup Božijem prijestolu je osnova i temelj svih