adventisti.us
Da li ste se skoro odmarali? | Hrišćanska Adventistička Crkva Čikago
Većina pronalazaka izmišljeno je da bi pomogla čoveku, da mu olakša posao, da bude produktivniji, da mu pruži više vremena za odmor, itd. Međutim, predviđanja u prvoj polovini XX veka, da će radna sed