adventisti.us
Da li je pakao mrtav?
Ovo je naslov članka objavljenog na naslovnoj strani magazina TIME, od 25 Aprila 2011. Iako u navedenom magazinu postoji rubrika o religiji, nećete često doživeti da se članak iz ovog područja nađe…