adventistcampulung.ro
Tegumentul sau pielea
1 Corinteni 12:12: Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, – tot aşa este şi Hristos. 1 Cor…