adventistcampulung.ro
7 aprilie 2018 – Sfânta Cină
7 aprilie 2018 – sâmbătă prânz pastor Felix Jercău Sfânta Cină