adventistcampulung.ro
6 iulie 2019 – Sfânta Cină
6 iulie 2019 – Sfânta Cină pastor Felix Jercău pastor Viorel Răducan Sfânta Cină