adventistcampulung.ro
6 iulie 2019 – sâmbătă prânz
6 iulie 2019 – sâmbătă prânz pastor Felix Jercău şi pastor Viorel Răducan – preşedinte Conferinţa Oltenia Seviciu Divin de Hirotonire: Hublea Gigi – diacon şi Gancea Sebi – …