adventistcampulung.ro
15 iulie 2016 – vineri seara
15 iulie 2016 – vineri seara Jon Stelian Împărăţia Harului