ademkalin.com
Oracle TRIM, LTRIM, RTRIM Fonksiyonları | Adem KALIN - Yazılım Mühendisi
Oracle TRIM, LTRIM ve RTRIM fonksiyonları üzerine bir inceleme yazısı