ademkalin.com
Oracle DECODE Swith-Case
DECODE fonksiyonundan bahsetmek istiyorum.