adelia.com.pl
Śmiechem zabijmy najzłośliwszych szkodników - Adelia « Adelia
śmiech jest dla człowieka sposobem na pokonanie lęku, frustracji, stresu, własnych ograniczeń, a także najlepszą metodą na pogodne i długie życie w zdrowiu.