adelia.com.pl
Eliksir dr Słonia - Adelia « Adelia
Eliksir dr Słonia zawiera tlen, który otwiera dostęp do wnętrza komórki drobnoustroju i tam wspólnie ze srebrem niszczy mitochondrium bakterii.