abn.al
Nga 1 janari marrin fuqi ligjore disa ndryshime në legjislacionin fiskal - ABN
Nga 1 janari 2019 marrin fuqi ligjore disa ndryshime në legjislacionin fiskal që prekin kryesisht kategori të biznesit dhe punonjësit me paga të larta. Nga një janari ngarkesa fiskale për të punësuarit me paga të larta ulet. Fasha e pagës që taksohet me 23 % do të rritet në 150,000 lekë nga 130,000 lekë nëRead More