abn.al
Formulari për të tërhequr dosjen në ATP nga ish pronarët - ABN
Agjencia e Trajtimit të Pronave ka publikuar formularin tip, që duhet të plotësojnë pronarët që kanë dosjen në shqyrtim ose që kanë marrë një vendim njohjeje për të marrë informacion në lidhje me “stadin” ku ndodhen procedurat. Lëshimi i kopjes së dokumentacionit, i cili mund të përdoret edhe për gjykatë në rastet kur pronari kaRead More