nontondunia.net
Cegah Zina, Peliharalah Budak Seks | Nonton Dunia
Istana Harem yang berisi gundik atau selir, merupakan praktek yang umum pada era khilafah Islam. Apakah ini dapat dibenarkan?