5harfliler.com
Çekirdek Sanat Evi’nde Bir Zeynep
Ne öncesine ne de sonrasına dair bir ize rastlamadığımız bir sesin arayışında...