3videnz.se
Tjänstemannarollen i Sverige och Skandinavien | Tom S. Karlsson
2018 publicerades ett vetenskapligt temanummer kring tjänstemannarollen i den offentliga sektorn. I sju texter beskrivs, diskuteras och utreds begreppet.