2x2.com.pl
Wynik brutto ze sprzedaży
Biuro rachunkowe Łódź, tel. 601 332-331. Wynik brutto ze sprzedaży - to różnica między przychodami netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów, a kosztami sprzedanych towarów, materiałów i produktów.