24ixs.net
Vídeos de les Escoles Agràries
Durant el 2015 ens vam plantejar de dur a terme diverses filmacions a les escoles agràries de la Generalitat de Catalunya. En aquell moment la intenció va ser la de iniciar els treballs amb la finalitat de tenir un vídeo de promoció de les escoles en general, de cares a les campanyes de captació d’alumnes.