24ixs.net
La JOF
A partir de 2015 hem estat realitzant el disseny de les activitats organtizades des de la JOF, amb la finalitat de difondre-les de cares als nous intèrprets de l'orquestra, de les diferents escoles de música i de les entitats i institucions que els pot interessar organitzar un concert o un event amb les formacions orquestrals