1winedude.com
Doo Doo Doo Doo Doo (Burgundy)
Heart breaker, pain maker Stole the love right out of you heart Heart breaker, heart breaker You stole the love right out of my heart Heart breaker, heart breaker I wanna tear your world apart Doo …