1lo.walbrzych.pl
Klasa humanistyczna z edukacją multimedialną i artystyczną - Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu
Klasa humanistyczna z edukacją multimedialną i artystyczną Wbrew ogólnie krążącym mitom humaniści pracują w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Piastują urzędy prezydenckie, są premierami, posłami, tłumaczami, dziennikarzami a gruntowne przygotowanie humanistyczne jest potrzebne w każdym zawodzie, który wymaga wiedzy humanistycznej, sprawności językowej, umiejętności komunikowania się z innymi, umiejętności pisania tekstów, czy teżCzytaj dalej