1lo.walbrzych.pl
UWAGA: GIMNAZJALIŚCI I ÓSMOKLASIŚCI - Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu
Zachęcamy wszystkich uczniów klas III gimnazjum i klas VIII szkół podstawowych do startu w konkursach organizowanych przez naszą szkołę. To ważne, ponieważ wszystkie konkursy są wpisane do wykazu konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że wysokie lokaty są premiowane dodatkowymi punktami przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Informacje szczegółowe znajdziecie na naszej stronie, wRead More