0900-viktor.nl
Serene rust (of naar Nick & Simon?)
De afgelopen maand heeft Viktor weinig van zich laten horen, behalve in de oefenruimte in de atoomkelder van Xtilton. Daar wordt hard gewerkt aan nieuw materiaal, maar dit wilde niet echt vlot…