wspolpracownia.pl
StartupCloud w Białymstoku
Ten pomysł jest moim wkładem w ruch „Kreatywny Białystok”, do którego zostałem w niebezpośredni sposób zaproszony. StartupCloud z założenie ma być machiną tworzącą prawdziwe firmy, zarabiające prawdziwe pieniądze operujące na realnym rynku i dające realne miejsca pracy absolwentom kierunków technicznych Politechniki Białostockiej. Dlatego też, na wstępie sugeruję odstawić nierynkowe rozważania typu „fair”, „wszyscy muszą skorzystać”