wspolpracownia.pl
Spółka z o.o. jako inkubator przedsiebiorczości
W czasie burzliwej debaty wywołanej m.in. głośną książką Thomasa Piketty “Kapitał w XXI wieku” na temat negatywnych dla społeczeństwa skutków związanych z coraz większymi nierównościami ekonomicznymi, byłoby wielkim truizmem twierdzenie, iż prawa pisane są przez wielkich dla wielkich, a koszty funkcjonowania przerzuca się na małych. Będąc praktykami prowadzenia działalności gospodarczych, chcielibyśmy podzielić się kilkoma wnioskami,