wspolpracownia.pl
Cyberdoktorzy we Współpracowni - Internet dla seniorów
W dniu 20 lutego zorganizowaliśmy spotkanie dla seniorów, by przedstawić im możliwość nauki korzystania z internetu i komputera we Współpracowni. Akcja ta ma na celu pomoc osobom wykluczonym cyfrowo zrozumieć ideę internetu, opanować korzystanie z komputera. Członkowie i przyjaciele Współpracowni, nazwani cyberdoktorami, w ramach akcji będą pomagać seniorom w zmaganiach z internetem