wroclaw.carpediem.cd
Wystawa Iraidy Hunczak – Łemkowie @ Galeria Sztuki Współczesnej MD_S, Wrocław [od 13 do 16 czerwca]
Łemkowie są w Polsce mniejszością etniczną zachowującą swoją odrębność kulturową i językową, pochodzą z Karpat. Zabytki łemkowskie to pozostawione w Karpatach cerkwie, nieliczne chaty (łem.chyże), kapliczki i cmentarze z kamiennymi krzyżami. Do dzisiejszy...