wpp-stowarzyszenie.pl
Słownik pojęć
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ A Amniopunkcja – Badanie wykonuje się między 15 a 20 tygodniem ciąży. Polega na pobraniu próbki płynu owodniowego w celu wykonania badań genetycznych z elementów tkanko…