wpp-stowarzyszenie.pl
Kim jesteśmy
Kim jesteśmy? Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wrodzoną Przepukliną Przeponową i Innymi Wadami Wrodzonymi oraz Ich Rodzin „Zuzik” powstało z inicjatywy rodziców i bliskich kilkorga dotkniętych chor…