wpp-stowarzyszenie.pl
Podziękowania
Zespołowi Lekarzy oraz całemu Personelowi Medycznemu: Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielne…